A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

HADŽISELIMOVIĆ, Dževdet
HADŽISELIMOVIĆ, Dževdet, psiholog (Kotor Varoš, 30. I. 1940). Završio srednju vojnu pomorsku školu ...

HAFENBRÄDL, Vatroslav
HAFENBRÄDL, Vatroslav, poduzetnik (?, na poč. XIX. st. — ?, nakon 1869). Podrijetlom iz stare češke ...

HAFNER, Dragutin
HAFNER, Dragutin (Karl), dirigent i skladatelj (Osijek, 17. V. 1888 — Osijek, 7. IV. 1936). Završio ...

HAFNER, Dragutin
HAFNER, Dragutin, vozač kasačkih utrka i trener (Zagreb, 8. III. 1899 — 5. IX. 1978). Završio je pješačku ...

HAFNER, Josip
HAFNER, Josip, zubni liječnik (Vitis, 10. III. 1843 — Zagreb, 24. VIII. 1908). Radio kao asistent ...

HAFNER, Lela
HAFNER, Lela (Jelena), udana Radovan, pjevačica, sopran (Osijek, 4. VI. 1929). Kći novinara R. Hafnera ...

HAFNER, Vladimir Josip
HAFNER, Vladimir Josip (Viktor), dirigent i skladatelj (Osijek, 10. XII. 1886 — Osijek, 21. IX. 1907). ...

HAFNER-GJERMANOVIĆ, Ela
HAFNER-GJERMANOVIĆ, Ela (Haffner; Ella, Marija Gabriela), dramska glumica (Vrbanja kraj Vinkovaca, ...

HAFNER LAHORSKI, Rikard
HAFNER LAHORSKI, Rikard, novinar (Osijek, 2. III. 1891 — Osijek, 10. VI. 1980). Još kao gimnazijalac ...

HAGENAUER, Ljudevit
HAGENAUER, Ljudevit, trgovac poduzetnik i političar (Zagreb, 15. III. 1842 — Zagreb, 8. XI. 1928). ...

slovo h: pronađenih odgovora: 734; vrijeme izvršavanja upita: 20 ms