A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

ALEKSIJEVIĆ, Spiridon
ALEKSIJEVIĆ, Spiridon, propovjednik, prevodilac, pjesnik i slikar (Žitomislići, 14. XII 1769 — Zadar, ...

ALEMANUS, Hans
ALEMANUS, Hans →  ALMANUS, JOHANNES ...

ALERAJ, Dora
ALERAJ, Dora, mikrobiolog (Samobor, 18. III 1920). Gimnaziju je pohađala u Zagrebu gdje je i završila ...

ALERAJ, Zvonimir
ALERAJ, Zvonimir, veterinar (Zagreb, 2. VIII 1912). Gimnaziju i studij na Veterinarskom fakultetu ...

ALERIĆ, Danijel
ALERIĆ, Danijel, jezikoslovac (Runovići kraj Imotskog, 13. I 1936). Osnovnu školu pohađao je u Erdeviku ...

ALESANI, Antonio
ALESANI, Antonio, ljekarnik (Zadar, 26. I 1783 — Zadar, 13. I 1845). Otac Giuseppe, kirurg, došao ...

ALESANI, Jerolim
ALESANI, Jerolim (Allesani, Girolamo), skladatelj (Zadar, 8. X 1776 — Zadar, 12. III 1823). Stariji ...

ALESANI, Jeronim
ALESANI, Jeronim (Alessani, Girolamo), političar (XIX. st.). Bio je autonomaški prvak, okružni poglavar ...

ALESSANDRINI, Gianfrancesco Maria
ALESSANDRINI, Gianfrancesco Maria (Ivan Franjo Marija), pedagog (Venecija, oko 1672 — Trento, 13. ...

ALEŠI, Andrija
ALEŠI, Andrija (Alessi, Alexi), kipar i graditelj (Drač, oko 1420. ili 1425 — Split, 1504. ili 1505). ...

pronađenih odgovora: 12032; vrijeme izvršavanja upita: 24 ms