A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

CAR, Rudolf
CAR, Rudolf, društveno-politički radnik (Novaki kod Zaprešića, 2. VIII 1923). Školu učenika u privredi ...

CAR, Simeon
CAR, Simeon, pjevač, bariton (Cvetlin kraj Varaždina, 23. X 1920). Pjevanje počeo učiti uz redovito ...

CAR, Stjepan
CAR, Stjepan, političar i pisac (Škarićevo, 24. IX 1818 — Beč, 4. IX 1900). Završio je pravo. Kraće ...

CAR, Stjepan
CAR, Stjepan, ribarski stručnjak i pisac (Opatija, 17. VII 1884 — Rijeka, 1945). Osnovnu školu završio ...

CAR, Zlatan
CAR, Zlatan, liječnik radiolog (Zagreb, 17. VI 1931). Sin Andrije, oftalmologa. Studij medicine završio ...

CAR, Zvonko
CAR, Zvonko, šumarski stručnjak (Petrinja, 5. IX 1905 — Zagreb, 18. X 1973). Srednju školu završio ...

CAR, Zvonko
CAR, Zvonko, kipar (Crikvenica, 4. II 1913 — Crikvenica, 13. XI 1982). Osnovnu i građansku školu polazio ...

CAR EMIN, Viktor
CAR EMIN, Viktor, pisac i publicist (Kraj kod Lovrana, 1. XI 1870 — Opatija, 17. IV 1963). Oženivši ...

CAR-GAVRILOVIĆ, Ivana
CAR-GAVRILOVIĆ, Ivana, psiholog (Vukšin Šipak kod Jastrebarskog, 23. V 1914 — Zagreb, 8. XI 1986). ...

CAR-MATUTINOVIĆ, Ljerka
CAR-MATUTINOVIĆ, Ljerka, spisateljica (Crikvenica, 11. VII 1931). Maturirala 1951. u Sušaku, diplomirala ...

slovo c: pronađenih odgovora: 569; vrijeme izvršavanja upita: 24 ms