A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

JAGAR, Ante
JAGAR, Ante, pjesnik i vjersko-pedagoški pisac (Novska, 7. XI. 1867 — Novska, 5. X. 1899). U Požegi ...

JAGARIĆ, Vladimir
JAGARIĆ, Vladimir (Vlado), glumac, planinar i publicist (Zagreb, 29. VIII. 1925). Zemaljsku glumačku ...

JAGATIĆ, Andrija
JAGATIĆ, Andrija, publicist i prevoditelj (Luka kraj Martinske Vesi, 11. XI. 1850 — Zagreb, 24. V. ...

JAGATIĆ, Mato
JAGATIĆ, Mato, političar (Desna Martinska Ves kraj Siska, 22. IX. 1891 — okolica Rogaške Slatine, ...

JAGATIĆ, Nikola
JAGATIĆ, Nikola, zadrugarski pisac i aktivist (Desna Martinska Ves kraj Siska, 11. IX. 1897 — Zagreb, ...

JAGELOVIĆI
JAGELOVIĆI (Jagiełło, Jogaila), litavsko-poljska dinastija potekla iz braka Jagela, litavskoga kneza ...

JÄGER, Ivan
JÄGER, Ivan (Jeger), teolog (Pakrac, 7. VII. 1907 — Velika Gorica, 27. VIII. 1988). Klasičnu gimnaziju ...

JÄGER, Ivan
JÄGER, Ivan (Jaeger, Jeger; Johann), medaljar i kipar (Milwaukee, 18. IV. 1911 — Zagreb, 1. II. 1973). ...

JÄGER, Lorenz
JÄGER, Lorenz (Lovro), trgovac i dobrotvor (Eichstätt, 13. VIII. 1826 — Beč, 12. XI. 1888). Došao ...

JAGETIĆ, Petar
JAGETIĆ, Petar, fotograf (Ivanec, 15. VI. 1917 — Ivanec, 20. III. 1998). Izučio tipografski zanat ...

slovo J: pronađenih odgovora: 782; vrijeme izvršavanja upita: 26 ms