A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

ALETHY
ALETHY →  ALETIN, ANTUN; ALETIN, PETAR FRANO; ALETIN NATALI, DŽIVO ...

ALETIN, Antun
ALETIN, Antun (Aletić, Alethy, Alleti Natali), starinar i pisac (Dubrovnik, 13. VI 1716 — Dubrovnik, ...

ALETIN, Petar Frano
ALETIN, Petar Frano (Aletić, Alethy Natali, Aletti, Alleti, Alletius), pjesnik (Dubrovnik, 23. VII ...

ALETIN NATALI, Dživo
ALETIN NATALI, Dživo (Aletić Natalić, Alethius, Alethy, Alleti, Ivan), polihistor i kolekcionar (Dubrovnik, ...

ALFIER, Dragutin
ALFIER, Dragutin, ekonomist (Zlarin, 12. IV 1916). Završio je klasičnu gimnaziju u Šibeniku i Ekonomsko-komercijalnu ...

ALFIREVIĆ, Ante
ALFIREVIĆ, Ante, teološki i prozni pisac (Kaštel-Sućurac, 26. I 1875 — Zagreb, 17. I 1945). Sin je ...

ALFIREVIĆ, Frano
ALFIREVIĆ, Frano, pjesnik, prozni pisac i prevodilac (Zadar, 11. IX 1903 — Zagreb, 2. II 1956). Obitelj ...

ALFIREVIĆ, Ivo
ALFIREVIĆ, Ivo, inženjer strojarstva (Split, 28. VI 1939). Gimnaziju je završio u Splitu 1958, studij ...

ALFIREVIĆ, Petar
ALFIREVIĆ, Petar, politički radnik (Split, 29. VI 1918). Nakon završetka zanatske škole radio je od ...

ALFIREVIĆ, Silvije
ALFIREVIĆ, Silvije, kulturni radnik, publicist (Trstenik na Pelješcu, 1881 — potkraj 1944). Gimnaziju ...

pronađenih odgovora: 12032; vrijeme izvršavanja upita: 23 ms