A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

AKAČIĆ, Franjo
AKAČIĆ, Franjo, novinar (Kraljevica, 1884 — Santa Cruz, SAD, oko 1960). Gimnaziju je završio u Zagrebu. ...

AKČIĆ JURIŠIĆ, Ivan
AKČIĆ JURIŠIĆ, Ivan (Don Zuanne Accich), narodni pjesnik (Baška Voda ili Bast, oko 1720 — Venecija ...

AKERMAN, Radoslav
AKERMAN, Radoslav, ginekolog (Bjelovar, 1. VIII 1907). Gimnaziju je pohađao u Sušaku, a Medicinski ...

AKONCIJE
AKONCIJE (Acconcius, Accontius, Aconcius, Acontius), papinski poslanik (Viterbo, druga pol. XII st. ...

AKOŠ
AKOŠ (Ákos, Acus), stari rod podrijetlom iz sjeverne Ugarske. Akoši se spominju u izvorima već u XII ...

AKSMANOVIĆ, Vladoje
AKSMANOVIĆ, Vladoje (Axmann, Viktor), arhitekt (Osijek, 29. VIII 1878 — Valpovo, 1946). Potječe iz ...

AKŠAMOVIĆ, Antun
AKŠAMOVIĆ, Antun, pisac, bosansko-srijemski ili đakovački biskup (Garčin, 27. V 1875 — Đakovo, 7. ...

AKUŠ
AKUŠ, magistar, slavonski plemić iz roda Akoš. Prema ispravi od 7. VIII 1333, sin je bana Mikca (Mikića) ...

AKVILA
AKVILA (Aquilla), povlaštena obitelj na otoku Braču, podrijetlom iz Pražnica. U pražničkim crkvenim ...

ALAČ, Milovan
ALAČ, Milovan, glumac, redatelj i dramatizator (Volinja kod Kostajnice, 25. V 1930). Maturirao je ...

slovo a: pronađenih odgovora: 654; vrijeme izvršavanja upita: 28 ms