A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

DŽAJA
DŽAJA, pomorska obitelj → ĐAJA ...

DŽAJA, Mato
DŽAJA, Mato, pedagog i publicist (Gornji Malovan kraj Kupresa, 12. XII. 1906 — Banja Luka, 10. V. ...

DŽAJA, Miroslav
DŽAJA, Miroslav (Tugomil, Ilija), crkveni povjesničar (Koprivnica kraj Kupresa, 8. I. 1885 — Gorica ...

DŽAJA, Srećko Matko
DŽAJA, Srećko Matko, povjesničar (Gornji Malovan kraj Kupresa, 29. X. 1935). Gimnaziju pohađao u Livnu ...

DŽAJA, Željko
DŽAJA, Željko (Tomo), publicist i pripovjedač (Koprivnica kraj Kupresa, 9. IX. 1904 — Banja Luka, ...

DŽAKULA, Branko
DŽAKULA, Branko, književni povjesničar (Zagreb, 22. IX. 1922 — Beograd, 23. VI. 1983). Maturirao 1941. ...

DŽAKULA, Nikola
DŽAKULA, Nikola, veterinar parazitolog (Slavsko Polje kraj Vrginmosta, 2. IV. 1938). Gimnaziju završio ...

DŽALTO, Stjepan
DŽALTO, Stjepan, pripovjedač i pjesnik (Voljice kraj Gornjeg Vakufa, 21. X. 1931). Nakon završene ...

DŽAMANJIĆ
DŽAMANJIĆ, obitelj → ZAMANJA, obitelj ...

DŽAMANJIĆ, Bernard
DŽAMANJIĆ, Bernard → ZAMANJA, BERNARD ...

slovo : pronađenih odgovora: 21; vrijeme izvršavanja upita: 25 ms