A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

FURČIĆ, Ivo
FURČIĆ, Ivo, skladatelj, melograf, dirigent i pedagog (Primošten, 26. IX. 1927). Isprva pjevač, tenor ...

FÜREDI-MILHOFER, Helga
FÜREDI-MILHOFER, Helga, kemičar (Dresden, 31. I. 1930). Maturirala u gimnaziji u Koprivnici 1948, ...

FURIĆ, Ivan
FURIĆ, Ivan, glazbeni pedagog i zborovođa (Davor kraj Nove Gradiške, 15. VII. 1915 — Zagreb, 10. VIII. ...

FURIĆ, Miroslav
FURIĆ, Miroslav, fizičar (Davor kraj Nove Gradiške, 31. I. 1941). U Zagrebu završio gimnaziju 1960, ...

FURIJAN, Maks
FURIJAN, Maks, dramski glumac (Goričak kraj Ptuja, 19. IX. 1904 — Ljubljana, 25. VII. 1993). Stolarski ...

FURIJAN, Štefan
FURIJAN, Štefan, baletan (Varaždin, 6. VII. 1942). Sin dramskoga glumca Maksimilijana. Srednju baletnu ...

FURJAKOVIĆ, Ivan Antun
FURJAKOVIĆ, Ivan Antun, liječnik (Petrovaradin, 1782 — Ruma, 11. VIII. 1847). God. 1806–12. radio ...

FURJAKOVIĆ, Ivan Ernest
FURJAKOVIĆ, Ivan Ernest, liječnik (Srijemski Karlovci, 22. V. 1811 — Ruma, 10. VIII. 1889). Sin liječnika ...

FURJAN, Jakob
FURJAN, Jakob, kovač (Vratno kraj Varaždina, 2. VII. 1871 — Varaždin, 7. XII. 1915). Nakon završene ...

FURJANIĆ, Zlatko
FURJANIĆ, Zlatko, arhitekt (Zagreb, 3. VII. 1921 — Novi Marof, 3. IV. 1995). U Zagrebu završio realnu ...

slovo f: pronađenih odgovora: 719; vrijeme izvršavanja upita: 28 ms