A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

FEHER, Tatjana
FEHER, Tatjana, dramska glumica (Zagreb, 21. III. 1937). Kći opernog pjevača Ivana. Gimnaziju je započela ...

FEINER-ŽALAC, Ana
FEINER-ŽALAC, Ana, slikarica i grafičarka (Dol kraj Krašića, 17. II. 1945). U Zagrebu je 1965. završila ...

FEJEŠ, Emerik
FEJEŠ, Emerik, naivni slikar (Osijek, 3. XI. 1904 — Novi Sad, 8. VII. 1969). Nakon osnovne škole izučio ...

FEKETE, Juraj
FEKETE, Juraj (Feketi, Đuro), pedagog i pisac (Požega, 10. IV. 1777 — Požega, 23. III. 1831). Bogoslovni ...

FELBINGER, Bartol
FELBINGER, Bartol (Bartolomej), graditelj (Cheb, 15. IX. 1785. ili 14. IX. 1786 — Zagreb, 17. ili ...

FELDMAN, Miroslav
FELDMAN, Miroslav, pjesnik i dramatičar (Virovitica, 28. XII. 1899 — Zagreb, 29. V. 1976). Gimnaziju ...

FELETAR, Dragutin
FELETAR, Dragutin, geograf i kulturni povjesničar (Veliki Otok kraj Legrada, 10. VII. 1941). Gimnaziju ...

FELICIJAN
FELICIJAN (Felicianus), nadbiskup (?, druga pol. XI. st. — ?, nakon 1139). U jednoj ispravi iz 1113. ...

FELICINOVIĆ, Ivan
FELICINOVIĆ, Ivan (Jive; Giovanni Felicinovich), financijski stručnjak (Zadar, 9. VII. 1775 — Drniš, ...

FELICINOVIĆ, Josip
FELICINOVIĆ, Josip (Joso), pisac i socijalni radnik (Zadar, 14. II. 1889 — Pag, 13. III. 1984). Posljednji ...

slovo f: pronađenih odgovora: 719; vrijeme izvršavanja upita: 21 ms